Björken, som stod utmed Bryggvägen på vänster sida ner mot ängen, drabbades av rotröta och fälldes den 24 november 2011. Trädvårdare ansåg att björken var farlig och skulle kunna orsaka skador.

För två år sedan gjordes en inspektion av björken och det konstaterades av björken drabbats av rotröta. Två av stammarna hade då insjuknat. Då alla åtta stammarna utgår ifrån samma rot så lever de i symbios med varandra, vilket gör att rötan lätt kan sprida sig till de övriga stammarna.

Vi rekommenderades att fälla björken, dock valde vi att avvakta då björken är något av ett landmärke för Sågsten. Idag är två av stammarna helt döda och två till har insjuknat. I höst har vi gjort en ny inspektion med hjälp av kunniga personer inom trädvård. De har ånyo rekommenderat oss att fälla björken och de anser att den nu är rent utav farlig. De två döda stammarna lutar ut över vägen.

Vi har diskuterat ifall vi endast ska fälla fyra stammar – de två döda och de två insjuknade. Enligt trädvårdare skulle detta vara konstgjord andning, då det endast är en tidsfråga innan de övriga stammarna också drabbas. Det råder osäkerhet ifall kvarvarande stammar verkligen orkar att hålla ihop, eller om de faller av sig själva när vi rubbat helheten.

Därför har styrelserna inom Samfälligheten och Vägsamfälligheten beslutat att fälla hela björken. I och med att den bedöms som farlig är detta en ansvarsfråga som vi behöver beakta. Vi vill inte att den ska ramla och skada någon eller något. Ett tråkigt men nödvändigt beslut.