Vattenkommittén har nu slagit på sommarvattnet i området.