Påminnelse om tiderna för midsommarfirandet i Sågsten.

10.00
Stången majas. Man ur huse. Alla välkomna att hjälpa till!

15.00
Dans kring stången och lekar.

22.00
Bryggdans.