Grundvattennivåerna är under de normala i Nynäshamns kommun. Vattenkommitten har genomfört mätningar av vattennivåerna i samtliga gemensamma brunnar i området. Mätningarna visar ovanligt låga nivåer.

Vid låga nivåer kan saltvatten tränga i brunnarna vilket gör vattnet otjänligt som dricksvatten för en lång tid framöver.

Vi uppmanar därför alla att vara sparsamma med vattnet. Detta gäller även de med egen brunn då alla tar från vårt gemensamma grundvatten.

Vi passar även på att påminna om att det är olagligt att fylla pooler och badtunnor med vatten från brunn. Läs mer om detta här.

/Vattenkommitten