Var?
På ängen.

När?
Lördagen 27:e juli 2019 kl:13:00

  • Vad kan vi göra för att förhindra inbrott?
  • Vi behöver fler aktiva i Grannsamverkan.
  • Framtidsgruppens rapport. Styrelsen redovisar vad som är genomfört och tankar inför framtiden.
  • Information om vad styrelsen arbetar med i år.
  • Övriga frågor från medlemmarna.

Ta gärna med en fikakorg och något att sitta på.

Välkomna önskar styrelserna i tomt och väg.