Båtrampen används flitigt nu under sommarsäsongen.
Tänk på att parkering i det lilla området kring båtrampen endast är tillåten i direkt anslutning till användandet av rampen, vid iläggning eller upptagning av en båt.

Utrymmet vid rampen behövs för att manövrera släp i rätt riktning. Det är därför inte tillåtet att parkera där medan man är ute på dagsturer med sin båt. För längre parkering hänvisas till parkeringen vid ängen.