I slutet av juli hölls årets sommarmöte på ängen. Anteckningar finns publicerade här:
https://sagsten.se/samfallighetsforening/protokoll/

Nedan följer mer information som inte finns med i anteckningarna.

Höststädning
Vägsamfälligheten ansvarar för höststäddag den 28/9.
Friggan på ängen behöver målas om. Tyvärr saknas dokumentation och kunskap om vilken sorts färg som använts tidigare. Om du har kunskap, hör av dig till styrelsen så vi kan köpa rätt sorts färg.

Det behövs också ett gäng som kan hjälpa med målandet. Hör av er ni som tycker om att måla.

Gungor
Ny gungställning är beställd och levereras i början av september. Även till denna uppgift behövs det en grupp frivilliga som hjälps åt med att montera den. Intresserade hör av sig till Styrelsen.

Gemensam fest på ängen
Till sist så pratade vi på mötet om att träffas för att ha en gemensam fest på ängen. Det framkom ett önskemål om september, och styrelsen fick i uppdrag att återkomma med datum.

Vi tycker att Städdagen är en bra dag att träffas på eftersom vi tror att många är här den helgen. Det är bara att hoppas på att vädrets makter är med oss.

Alla tar med sig det som den vill äta o dricka, så ses vi på ängen kl 18 den 28/9. Kommer det många så behöver vi fler bord, så har ni lätta bord och stolar så ta gärna med det.