För att alla ska känna sig trygga på våra vägar vill vi uppmana alla som kör fyrhjuling i området att ladda ned och läsa Transportstyrelsens broschyr ”Köra fyrhjuling Du har väl koll på reglerna och riskerna?” Där finns information om vad som gäller när du kör på allmänna och enskilda vägar samt i terräng. 

Vi vill också passa på att påminna alla trafikanter att hålla låg hastighet samt att använda mötesplatserna vid möten för eftersom slitaget ökar med körning nära vägkanterna.

Vi hoppas att alla kan vistas och färdas tryggt och säkert på våra vägar.

Sågstens Tomtsamfällighet och Sågstens Vägsamfällighet