Sågstens Samfällighet och Vägsamfälligheten meddelar att man med anledning av Folkhälsomyndighetens riktlinjer väljer att flytta fram datumen för årsstämmorna 2020.

Mer information finns här:

Information från Sågstens samfällighetsförening 30/3 2020

Information från Vägsamfälligheten 31/3 2020

Vårstädning och Valborgsfirande

Även vårstädningen och valborgsfirandet ställs in i år på grund av risk för smittspridning.