Sågstens Tomtsamfällighetsförening och Sågstens Vägsamfällighet har ett gemensamt avtal för vinterunderhåll av vägarna, både de som Tomt ansvarar för (Arkivägen, Tegelbruksvägen, Flundrastigen, Holms väg, Bergvägen, Abborkroken samt Pelle Svibels väg) och de som Väg ansvarar för (Sågstensvägen Bryggvägen, Kyrkviksvägen)

Plogning sker enbart på dagtid och bara när nysnön är mer än 6 cm på mätstället och inom 6 timmar efter att snöfallet upphört.

Plogvallar mot infarter kommer att bildas mot fastigheterna undantaget anmälda permanentboende.

I möjligaste mån röjs grenar och träd bort av plogfordonet. Om det inte är möjligt plogas inte de avsnitt som hindras av träd eller stora genar. Respektive förening ansvarar för att ta bort hindrande träd och grenar på sina vägar.

Träd och grenar som inte hindrar trafiken tas bort vid de återkommande städdagarna

Sandning/saltning på samtliga vägar utförs efter halkbedömning av plogande företag.

Vägfogden