Vintern kommer snart och med den snön. Vi har avtal med entreprenör som plogar åt oss. Plogvallar uppstår vid plogningen av våra vägar. Om du inte önskar få en plogvall på in- eller uppfart efter plogningen så skall du markera detta med BLÅ plogkäpp.

Blå plogkäpp kan köpas för en kostnad av 50 kr av Sågstens Vägsamfällighet. Du ansvarar själv för att sätta upp markeringen några meter innan in- eller uppfarten.

Söndagen den 21 november mellan klockan 12 till 13 kan du köpa käppen vid boden på fotbollsplan.

Betalning sker med Swish. Om du inte kan köpa på söndag kommer ytterligare tillfällen att köpa presenteras senare”

Med vänlig hälsning
Sågstens Vägsamfällighet genom Inge Lidén