Eftersom det kommer grävas mer på Tegelbruksvägen och Arkivägen senare i sommar kommer tomtsamfälligheten inte montera fartgupp på dessa vägar i sommar.