Lördag den 23 jul, klockan 10.00 på Fotbollsplanen/Ängen.

  • Information från de tre kommittéerna: Brygg, Grön och Vatten
  • Ekonomi
  • Hjärtstartare
  • Ny badstege
  • Övriga frågor

Efter avslutat möte visas en utställning om Sågsten. Den visades för ca 20 år sedan i Hembygdsföreningens regi och även på sommarmötet 2021. Eftersom det var under Coronaperioden så blir det repris i år. Om det regnar kan vi inte visa utställningen eftersom den riskerar att bli förstörd.

Ta gärna med filt eller stol att sitta på.

Varmt Välkomna!

Styrelsen i Sågstens Samfällighetsförening