I morgon den 28 juni kommer grusvägarna inom Sågsten behandlas med DUSTEX, ett dammbindande medel. Det kommer därför att lukta bränt ett par dagar utmed grusvägarna .

Det är samma medel som användes med gott resultat föra året.

Med vänlig hälsning
Sågstens Vägsamfällighet