Om du som fastighetsägare lämnar din tomt i mer än ett dygn är det önskvärt att du stänger av din huvudkran till sommarvattnet. Huvudkranen sitter för de flesta fastigheter vid tomtgränsen.

Den avstängda huvudkranen besparar Vattenkommittén en hel del arbete om det eventuellt uppstår läckage och underlättar vid felsökning.

Ha gärna detta som en husregel!

Stort tack!

Vattenkommittén genom Reijo Satama