Mellan 1 april och 31 oktober är det förbjudet att elda på Vallamorstranden. Nu är skylten på plats enligt beslut på årsstämman i april.

Stranden tillhör inte samfälligheten så bestämmelsen har införts i samråd med markägaren.