Saknar du något i Sågsten? Eller vill du förbättra något? Skriv en motion till samfälligheternas årsstämmor!

Enligt båda föreningarnas stadgar gäller följande:
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie föreningsstämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad samma år som stämman.

Din motion ska bestå av ett konkret förslag som stämman kan säga ja eller nej till. Strukturera helst motionen i två delar: 1) en kort motivering och 2) själva förslaget i en eller två meningar. Bifoga gärna en enkel kostnadsberäkning om förslaget innebär kostnader.

Motioner ska vara berörd styrelse tillhanda senast den 29 februari 2024.

Motioner till tomtsamfälligheten skickas till:

styrelse@sagsten.se

eller

Ulf Tenggren
Arkivägen 54
149 92 Nynäshamn

Motioner till vägsamfälligheten skickas till:

styrelse.vag@sagsten.se

eller

Inge Lidén
Sågsten 205
149 92 Nynäshamn

Årets stämmor för tomt- och vägsamfälligheterna beräknas äga rum den 27 april, kallelser kommer senare.