Kallelse till årsmöte i bastuföreningen

Datum och tid:
Söndagen den 29/4 2018 direkt efter avslutad städdag

Plats:
Vid bastun

Hälsningar
Styrelsen