Eftersom vädret är milt påbörjas nu arbetet med att slå på sommarvattnet.

Status 21 mars:
Arkivägen har sommarvatten.
Tegelbruksvägen har sommarvatten.
Ängen: planen är att slå på vattnet helgen den 28-29 mars.
Sågstensvägen: planen är att slå på vatten helgen den 29-29 mars.

/Vattenkommittén