Medlemmar i bastuföreningen kan kvittera ut nyckel hos:

Maria Morberg (tomt 100, tel 0708-83 89 62) eller hos
Roland Löfstrand (tomt 95 tel 0705-86 17 60).