Medlemmar i bastuföreningen kan kvittera ut nyckel hos:

Roland Löfstrand (tomt 95 tel 0705-86 17 60).