Råden från FHM i rådande läge gör att styrelsen ställer in Midsommarfirandet i år. Det brukar vara många fler än 50 personer och styrelsen kan inte ta det ansvaret. 

Jag kan inte komma ihåg att det någonsin har hänt att vi har ställt in ett midsommarfirande i Sågstens historia. För många, många år sen började det regna när stången var majad och på plats. Beslut togs att vi skulle flytta dans o lekar till midsommardagen. Det slutade med att vi firade midsommar både midsommarafton o midsommardagen. 

Året 2020 kommer vi att minnas som ett år vi aldrig någonsin har upplevt. Eftersom Stämman ställdes in i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer så sitter styrelsen kvar med ekonomin för 2019. 

Stämman tar beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för året som gått och budgeten för kommande år. Avgifterna till Samfälligheten kan inte skickas ut eftersom vi inte har något stämmobeslut på budgeten. Det gäller även om styrelsen inte tänkt föreslå ökning av budgeten.

Vårstädning och Valborgsmässofirandet ställdes in. Styrelsen tog beslut om att inte låta riset ligga kvar och några från styrelsen och Grönområdeskommittén eldade i påskveckan. Sakta men säkert håller det på att bildas en ny brasa. Riset kommer i stor mängd från träd som fällts längs våra vägar. 

Gungställningen
Styrelsen tog ett beslut om att låta en snickare sätta upp gungställningen. Vi kunde inte se att det gick att hålla avstånd om det skulle utföras av medlemmar. Det fattades tre beslag men de skulle komma omgående så vi hoppas att arbetet kan fortgå. När den står på plats så måste det på ett lager ny fallsand, och då behövs Er hjälp. 

Vattennivåer
Vattenkommitteen har mätt nivån på vattnet och ännu så länge är det ingen fara. Men ska vattnet räcka så måste vi vara sparsamma. Vi har haft flera regnfattiga somrar och snöfattiga vintrar så grundvattnet har inte fyllts på. Vi kan inte vattna med slang eller låta barn leka med rinnande vatten.. Detta oavsett om det är enskild brunn eller Samfällighetens sommarvatten, för allt vatten kommer från samma vattentäkt. Det finns enskilda brunnar men inget enskilt vatten. De som har pooler ska beställa vatten med tankbil enligt bestämmelser inom Nynäshamns kommun, läs mer på Kommunens hemsida.

Kommunen har genom Södertörns Miljö & Hälsoskyddsförbund (SMohf) inspekterat vår vattenanläggning, det ska göras vart femte år. Det var bara några små detaljer som noterades. Guldstjärna till Vattenkommitteen som sköter om vår vattenanläggning så bra.

Viltvård
Viltvårdsgruppen har fångat 4 grävlingar och 3 minkar. Det finns gott om Hjort och Vildsvin. Det har också setts fler älgar i området. Det finns flera rävar, en har attackerat en hund. Viltvårdsgruppen hanterar detta. 

Boulebanan
Fyra medlemmar fixar boulebanan. De ska rensa bort allt ogräs,  lägga markduk och ny sand. Stort tack.

Vägar
Grusvägarna har sladdats och några har fått nytt grus. Vi hoppas att det nya gruset ska göra att de vägar som fick fel grus för ca tre år sen ska bli bättre.

Ängen
Gräsytorna är klippta och även brännässlorna vid bodarna. 
Kent och ordförande har tittat på fotbollsmålen. Målnäten är lagade, stort tack. Målen behöver troligtvis bytas nästa år. 

Båtuppläggningsplatsen i ravinen
Det ligger många båtar där som inte är märkta med namn och tomtnr. Vi uppmanar er att märka er båt eller att ta bort den om båten ej är sjöduglig. Samfälligheten ska inte betala för att frakta bort dem.

Det har varit flera torra somrar och snöfattiga vintrar. Vi har sett att det finns många torra, döda träd i vårt område. En del står på Samfällighetens mark andra på enskild mark. Vi vädjar om hjälp med att ni hör av er om träd som bör tas bort. 

Styrelsen genom Barbro Runnqvist.