Varje sommar tas vattenprover för att säkerställa att vi har bra kvalitet på vattnet i våra brunnar. I proverna undersöker man nivåerna av odlingsbara mikroorganismer, koliforma bakterier samt escherichia coli.

Vi har fått svar på de vattenprover som tagits i brunnarna i samfälligheten.

Handpump Pelle Svivels väg
Otjänligt. Ska inte drickas utan att först kokas.

Handpump Flundrestigen
Otjänligt. Ska inte drickas utan att först kokas.

Arkivägen
Tjänligt.

Sågstensvägen
Tjänligt.

Tegelbruksvägen
Otjänligt på grund av förhöjda värden av koliforma bakterier vid provtillfället. Resultatet beror troligen på att brunnen varit avstängd veckan innan proverna togs. Vatten kopplas om så att stugor som i vanliga fall får vatten från Tegelbruksvägen istället får vatten från Arkivägen. Nya prover tas under veckan som kommer.

Uppdatering 3/8: De nya proverna var utan anmärkning och pumphuset på Tegelbruksvägen är åter i drift. 

Ängen
Brunnarna på ängen har sinat och är inte i drift.
Vattnet i kranen vid pumphuset kommer från Arkivägen och är ok att dricka.

Observera att resultatet för proverna inte är en garanti för att vattnet är tjänligt under hela säsongen utan visar bara på vattenkvalitén vid provtillfället. Om man vill vara säker på kvalitén på dricksvatten så kokar man alltid vattnet innan.

Påminnelse!
Det är fortfarande vattenbrist och inte tillåtet att vattna.

/Vattenkommittéen