Grundvattennivåerna är nu mycket låga och det är stor risk för vattenbrist för oss som tar vatten ur egen brunn.

Det är därför viktigt att hushålla med vattnet. Hur mycket vatten du använder påverkar tillgången på vatten hos dina grannar eftersom vi alla delar samma grundvatten, även om man har en egen brunn.

Därför är det nu inte tillåtet att vattna gräsmattor eller odlingar, och inte heller att fylla pooler, badtunnor och liknande med vårt gemensamma vatten.

Vänligen respektera detta!

/Vattenkommitten