Samling på ängen kl 10.00 för information och arbetslag.

Gemensam städning av vårt område i Samfällighetens regi. Oömma kläder. Ta gärna med egna verktyg (kratta, spade, skottkärra, grensax el. liknande). Du som har tillgång till bil med släpvagn/kärra får mer än gärna frakta grus till potthålslagningen. Städdagen avslutas klockan 12.00 med korv med bröd och dricka för alla som hjälpt till.

Vad behöver vi lägga tid på?

 • Potthålslagning (primärt Arkivägen, Tegelbruksvägen, Sågstensvägen, men även andra vägar). Behov av bilar med släp och arbetslag per bil.
 • Släpa ris till slänten/valborgsbrasan. Två arbetslag med tre eller fyra personer vardera. Sågar till varje arbetslag.
 • Rensa grenar i diken och nära vägarna. Följande platser bör rensas (i prioriteringsordning)
  1. tomt 100 på Abborrkroken (Maria Morberg) där det ligger ett par rejäla trädstammar och mycket ris. Stammarna behöver sågas upp. Kräver säkert ett par vändor.
  2. Längs grusdelen av Sågstensvägen strax norr om dammen ligger flera högar med ris i slänten efter fällda träd.
  3. Pelle Svibels väg, ett par rishögar i den sista vägkröken. De blev aldrig bortforslade i fjol. Det finns också ris efter en al typ 200 meter in på vägen.
  4. Arkivägen, det ligger lite ris nära vändplanen
 • Lägga i badflotte
 • Skura badstegar
 • Städa badstrand – Rensa tång m.m. vid bryggan och Vallamor. Brukar behövas fyra till fem personer med krattor och presenningar vid Vallamor och några vid bryggan
 • ”Stigs stig” från Sågstensvägen. Det ligger glasflaskor och plastskräp i sluttningen på vänster sida ned från stigen. Det måste bort. En eller två personer.
 • Rensa gungsanden på lekplatsen