Grönkommittén röjer vid slänterna mellan fotbollsplan och bryggorna. 

Kom med och hjälp till! Lördag 15 juni kl 09.30.

Ta gärna med skottkärra, kratta och röjsåg.

Grönkommittén